Menu Tutup

Motivasi Hadist|Kata-kata Motivasi |Hadist-hadist Inspiratif

motivasi hadist

Motivasi dibutuhkan bagi setiap orang, sebab hidup seperti roda yang berputar, terkadang naik bahkan suatu aat pasti akan turun. Begitupun dengan semangat manusia, terkadang ia sangat bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif, namun akan ada saat nya merasa malas untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif. Maka kata-kata motivasi hadist ini dapat menjadi salah satu pendorong ketika semangat sedang uturun.

Maka dari itu, perlu adanya dorongan untuk meningkatkan semangat, agar tidak terlalu lama dalam kondisi yang kurang memberikan dampak positif. Salah satunya melalui kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yang bersumber dari hadis akan dibahas kali ini. Mengapa dari hadist? Sebab hadist merupakan tuntunan rasulullah.

Berikut beberapa kata-kata motivasi yang bersumber dari hadist. Semoga bermanfaat untuk pembaca semua.

Motivasi Hadist: Tentang Senyuman 🙂

Motivasi hadist: Senyum Bagian dari Sedekah

“Senyummu di depan saudaramu, adalah sedekah bagimu” (Sahih, H.R. Tirmidzi no 1956).

Sedekah yang paling indah dan yang paling sederhana adalah memberikan senyuman kepada orang lain. Betapa indahnya apabila setiap orang yang kita temui tersenyum. Senyuman akan mengubah suasana hati yang sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mari tersenyumlah 🙂 bersedakah dengan bentuk yang paling indah

Senyum bagian dari kebaikan

“Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri”. (H.R. Muslim no 2626).

Menunjukkan wajah yang berseri-seri dengan penuh keihkhlasan ketika bertemu orang-orang akan memberikan dampak positif. Memberikan senyuman kepada orang lain adalah langkah awal untuk mendapatkan motivasi. Tersenyum menjadi langkah awal untuk berbuat baik. Tersenyum adalah langkah awal untuk memperoleh motivasi.

Motivasi hadist: Senyum Rasulullah pada Sahabatnya

“Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk islam, kecuali beliau tersenyum”. (Sahih, H.R. Bukhari no. 250)

Begitu indahnya akhlak rasulullah, beliau memberikan tauladan melalui hal kecil yang memberikan dampak positif bagi setiap orang yang melihatnya. Hadist ini mengingatkan kita untuk senantiasa tersenyum pada siapun.

Senyum mu, perbuatan baik mu

“Kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia denga hartamu, maka hendaknya kebaikanmu sampai kepada mereka dengan keceriaan (pada) wajahmu.” (H.R. al-Hakim (1/212)

Jika harta tidak mampu untuk diberikan, maka tersenyumlah, cerialah, berikan aura positif. Senyum dalam hadist ini menjadi bentuk kebaikan yang paling sederhana dan paling mudah untuk dilakukan.

Akhlak yang Baik

motivasi hadist
Kaligrafi muhammad via rumahbelajardianceria.blogspot.com

Akhlak menjadi perangai bagi setiap muslim. Bentuk kebiasaan untuk berinteraksi pada liangkungan. Orang yang baik dinilai dari kahlak yang baik dan orang yang buruk dinilai dari akhlak yang buruk pula. Berikut beberapa hadis mengenai akhlak yang baik

Baik kepada keluarga

“Paling dekat dengan aku kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya”. (HR. Ar-Ridha)

Lingkungan terkecil dari setiap insan adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat awal mula melakukan aktivitas. Maka hendaklah kita berbuat baik kepada keluarga, kepada orang tua maupun saudara-saudara kita.

Dekat dengan Rasulillah

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dengan majelisku pada Hari Kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang aku benci dan paling jauh dari diriku adalah orang yang terlalu banyak bicara (yang tidak bermanfaat, pen.) dan sombong.” (HR at-Tirmidzi)”

Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Hadist ini meyakinkan kita bahwa akhlak yang baik akan balas dengan kebaikan yang besar. Sebaliknya, akhlah yang buruk salah satunya dengan banyak bicara, akan dijauhkan dengan Rasulullah SAW. Naudzubillah..

Orang yang paling baik

“Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW menempatkan kedudukan orang yang memiliki akhlak mulia dalam kedudukan yang paling baik. Sesuai dengan apa yang dilakukannya, orang yang baik akan ditempatkan pada kedudukan yang terbaik.

Dicintai Allah SWT

“Sesungguhnya Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk”. [Al-Mu’jam Al-Kabiir: Sahih]

Selain ditempatkan di tempat terbaik, orang yang memilik akhlah yang baik juga akan dicintai Allah SWT.

Kedudukan yang Tinggi

“Kemuliaan orang adalah agamanya, harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya.” (HR. Ahmad dan Al Hakim)

Orang memiliki akhlah yang baik ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi. Akhlak yang baik akan menjada kemuliaan agamanya dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya.

Motivasi Hadist: Larangan Marah

“Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw, “Ya Rasulullah, berpesanlah kepadaku.” Nabi Saw berpesan, “Jangan suka marah (emosi).” Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan, “Jangan suka marah.” (HR. Bukhari)

Pesan Nabi kepada salah satu sahbatnya ialah larangn untuk marah. Larangan itu beliau sampaikan hingga berulang kali. Betapa rasulullah melarang sahabatnya agar dapat menahan amarahnya.

Menjaga Tuturkata

” Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. (HR. Ahmad)

Bukan berarti makna diam disini hanya diam saja seperti patung, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat.

Bersikap Rendah Hati

Mengangkat derajat

“Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya.” (HR. Ath-Thabrani)

Allah akan mengangkat derajat seorang musling yang memiliki sifat rendah hati terhadap saudara. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati seolah menutupi kemampuan yang kita miliki, identik dengan sikap tidak sombong. Jika rendah diri seolah tidak memilik rasa percaya diri dan sifat ini identik dengan keputusasaan.

Menghindari sifat sombong

“Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. (HR. Ahmad)

Manusia tidak seharusnya memilik sifat sombong. Manusia tidak memilik apapun, tidak mampu berbuat apapun tanpa ada kehendak dari sang Maha Kuasa. Manusia tidak ada apa-apanya tanpa kehendak dari Allah SWT.

Motivasi Hadist: Larangan Menyepelekan kebaikan

“Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikitpun meski sekadar menuangkan air dari ember timbamu ke bejana orang yang meminta air, dan meski sekadar berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.” [HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan an-Nasa’i]

Malaikan yang Allah tugaskan untuk mencatat amal baik tidak pernah tidur. Ia senantiasa mencatat setiap amalan hamba Allah yang telah diperbuat. Maka jangan lah meremekan kebaikan sedikitpun, sekalipun itu hanya memberikan air kepada orng yang membutuhkan. Sebab pertolongan yang paling berkesan adalah pertolongan yang datang pada saat dibutuhkan.

Motivasi Hadist: Tiga perbuatan yang sangat baik

“Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan)”. (HR. Ad-Dailami)

Rasulullah menyebutkan, ada 3 perbuatan yang dikatakan sangat baik. Petama, mengingat Allah dalam setiap kondisi, baik ketika susah maupun senang. Kedua, saling menasihati kepada sesama muslim agar terhindar pari pebuatan-perbuatan yang kurang baik. Dan yang ketiga, menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan.

Penutup

Sekian artikel mengenai kata-kata motivasi hadist yang sangat inspiratif. Semoga artikel ini memeberikan banyak manfaat, meningkatkan kembali iman yang sedang futur. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terimakasi 🙂

More++

Jangan lupa untuk membaca artikel fakta yang menarik dan tentunya memberikan banyak informasi-informasi yang kekinian. Jangan lupa juga untuk share artikel ini agar lebih banyak orang-orang terinspirasi.

(Visited 208 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *